NEWS

  • 地域

来春から工・情報科2学部を3学部に再編  九州産業大学    定員は7学科計680人


 九州産業大学(福岡市東区松香台2丁目、山本盤男学長)は、来年4月から工学部と情報科学部の2学部を「理工学部」および「建築都市工学部」、「生命科学部」の3学部に組織改編する。
 国際化や情報化など社会ニーズの多様化を背景に、より実践的で応用技術を修得するために実施するもの。従来の工学部(バイオロボティクス学科、機械工学科、電気情報工学科、物質生命化学科、都市基盤デザイン工学科、建築学科、住居・インテリア設計学科)7学科と情報化学部(情報化学科)1学科の2学部8学科体制を「理工学部」(情報科学科、機械工学科、電気工学科)3学科、「建築都市工学部」(建築学科、住居・インテリア学科、都市デザイン工学科)3学科、「生命科学部」(生命化学科)1学科の3学部7学科体制に再編。理工学部では情報メカトロニクスを学習し、最先端の情報技術を修得した各種エンジニアを育成するほか、建築都市工学部では建築と住宅・インテリア、土木・建築を総合的に学習。生命科学部では食品や化粧品、医薬品、新素材系製造企業に対し、専門的知識と実践的技術を修得した人材育成を目指す。定員は理工学部が370人、建築都市工学部200人、生命科学部が110人の計680人(現在、工学部7学科の定員は525人、情報科学部1学科は160人)となる。